Zatrucia nie zdarzają się szczególnie często. Nawet gdy jesteś pewien, ze względu na nagłość wystąpienia objawów, że masz właśnie z zatruciem do czynienia, może się okazać, że jest to akurat leptospiroza czy zakaźne zapalenie wątroby. W każdym razie nagłość wystąpienia choroby powinna tym bardziej skłonić Cię do jak najszybszej wizyty u weterynarza.

Czasem zdarza się, że bez trudu możesz stwierdzić zatrucie, znajdując „dowód przestępstwa” w pobliżu psa. Mogą to być medykamenty, środki chemiczne, trutki na szczury. Pamiętaj, by zabrać je ze sobą do weterynarza. Znajomość trucizny może być bardzo pomocna w leczeniu.

Jeżeli Twój pies w ciągu kilku dni staje się coraz słabszy, z pyska cieknie mu krwawa ślina, mocz i kał także zawierają krew, można podejrzewać zatrucie dicumarolem, czyli trutką na szczury. Dicumarol jest środkiem, który hamuje krzepnięcie krwi, tak że zatrute szczury wykrwawiają się z najdrobniejszej rany. Niestety, dotyka to także naszych psów i czasem kotów. Objawy, które uda Ci się zauważyć, występują po około 35 dniach od momentu, w którym pies zjadł trutkę. Na szczęście weterynarz może pomóc Twojemu przyjacielowi, ale, jak i w przypadku wielu innych sytuacji, czas odgrywa istotną rolę.
Kolejną trucizną na szczury jest thallium. Pies, który nią się zatruł, od czasu do czasu wymiotuje, ma biegunkę, zatacza się i kępami traci sierść. Objawy pojawiają się, niestety, bardzo powoli, stąd często jest za późno na wizytę u weterynarza.
Bardzo niebezpieczne są dla psów środki ochrony roślin na bazie  organicznych związków fosforu.  W wyniku ich spożycia pies wymiotuje, jest niespokojny i może mieć skurcze. Tylko szybka pomoc może zwierzę uratować. Właściwie możesz na tej podstawie wysnuć dość ogólny wniosek. Objawy zatrucia środkami ochrony roślin są dość niespecyficzne, co  oznacza,  że mogą wskazywać jedną z wielu  chorób. Jednocześnie czas odgrywa ważną rolę i decyduje nawet o życiu psa.  Biorąc oba te czynniki pod  uwagę,  trzeba stwierdzić, że do weterynarza należy zgłaszać się jak najszybciej w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych.