Rasa ta również wywodzi się z irlandzkich psów łowieckich. Jego dokładne pochodzenie jest jednak niejasne. Jest zarówno dobrym psem myśliwskim jak również przyjemnym towarzyszem. Ze względu na duże przywiązanie do właściciela i sporą pojętność, znajduje coraz większe zastosowanie jako pies pokojowy. Jest wierny, czujny i zdyscyplinowany, choć wymaga stanowczej ręki w prowadzeniu, gdyż jak większość terierów skłonny jest wdawać się w bójki z innymi psami. Bywa też wykorzystywany jako pies policyjny. Potrzebuje dużo ruchu, nie jest hałaśliwy, choć jego żwawość eliminuje go dla osób nerwowych. Osiąga wysokość 45—50 cm.