Wszystko dla psów

Ubranie dla psa Ubrania dla psów

Zatrucie u psa

Zatrucia nie zdarzają się szczególnie często. Nawet gdy jesteś pewien, ze względu na nagłość wystąpienia objawów, że masz właśnie z zatruciem do czynienia, może się okazać, że jest to akurat leptospiroza czy zakaźne zapalenie wątroby. W każdym razie nagłość wystąpienia choroby powinna tym bardziej skłonić Cię do jak najszybszej wizyty u weterynarza.

Czasem zdarza się, że bez trudu możesz stwierdzić zatrucie, znajdując „dowód przestępstwa” w pobliżu psa. Mogą to być medykamenty, środki chemiczne, trutki na szczury. Pamiętaj, by zabrać je ze sobą do weterynarza. Znajomość trucizny może być bardzo pomocna w leczeniu.

Jeżeli Twój pies w ciągu kilku dni staje się coraz słabszy, z pyska cieknie mu krwawa ślina, mocz i kał także zawierają krew, można podejrzewać zatrucie dicumarolem, czyli trutką na szczury. Dicumarol jest środkiem, który hamuje krzepnięcie krwi, tak że zatrute szczury wykrwawiają się z najdrobniejszej rany. Niestety, dotyka to także naszych psów i czasem kotów. Objawy, które uda Ci się zauważyć, występują po około 35 dniach od momentu, w którym pies zjadł trutkę. Na szczęście weterynarz może pomóc Twojemu przyjacielowi, ale, jak i w przypadku wielu innych sytuacji, czas odgrywa istotną rolę.
Kolejną trucizną na szczury jest thallium. Pies, który nią się zatruł, od czasu do czasu wymiotuje, ma biegunkę, zatacza się i kępami traci sierść. Objawy pojawiają się, niestety, bardzo powoli, stąd często jest za późno na wizytę u weterynarza.
Bardzo niebezpieczne są dla psów środki ochrony roślin na bazie  organicznych związków fosforu.  W wyniku ich spożycia pies wymiotuje, jest niespokojny i może mieć skurcze. Tylko szybka pomoc może zwierzę uratować. Właściwie możesz na tej podstawie wysnuć dość ogólny wniosek. Objawy zatrucia środkami ochrony roślin są dość niespecyficzne, co  oznacza,  że mogą wskazywać jedną z wielu  chorób. Jednocześnie czas odgrywa ważną rolę i decyduje nawet o życiu psa.  Biorąc oba te czynniki pod  uwagę,  trzeba stwierdzić, że do weterynarza należy zgłaszać się jak najszybciej w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych.

 • 0 Comments
 • Filed under: psy
 • Psychika psa

  Szkoląc myśliwych w układaniu psa myśliwskiego, zawsze największy nacisk należy położyć na dobre poznanie psa, jego psychiki. Znając psa i mając trochę wyobraźni, zawsze można znaleźć najlepszy sposób szkolenia i nie wpaść w pułapkę rozbieżności ocen między psem i wychowawcą, w stosunku do tycli samych zjawisk czy sytuacji.
  Brak zrozumienia postępowania psa prowadzi wprost do powstawania u niego wad. których usunięcie później jest trudne. Psychika psa jest na ogół dość znana, jednak interpretowana jest różnie, nieraz błędnie. Ponieważ szkolenie psa opiera się w przeważającej mierze właśnie na znajomości jego psychiki, konieczne jest jej poznanie, co pozwoli na poprawne interpretowanie zachowania się psa. Tymczasem dość często zdarza się, że jeden właściciel psa przecenia jego możliwości psychiczne, inny zaś ich nie docenia. W zależności od subiektywnej oceny, przewodnik przeprowadza szkolenie psa, które jednak nie daje pożądanych wyników. Zaczyna się więc niecierpliwić, denerwować, zaostrza i wzmaga częstotliwość zajęć szkoleniowych, a pies coraz bardziej wy-myka mu się z ręki, nie rozumiejąc, czego jego pan od niego żąda. Lub też przeciwnie – przewodnik zaprzestaje szkolenia mówiąc sobie: „On jest tak doskonały i tak wszystko rozumie, że z czasem sani się wszystkiego nauczy”. Te dwa krańcowe sposoby myślenia i postępowania nie wróżą dobrego wyszkolenia psa – jedne psy będą przetresowane, inne nicdoszkolone.

  Taki sposób myśleniajest dużym błędem i przeszkodą w poprawnym szkoleniu, a w konsekwencji w poprawnym wykonywaniu polowań. Równie częstym usprawiedliwieniem złego wyszkolenia psa jest argumem braku odpowiedniego terenu do lekcji. Tymczasem podstawa wyszkolenia jest apel lub inaczej- tresura porządkowa, która przeprowadza się w domu, na podwórzu, w ogrodzie, w parku. Pies dobrze wyszkolony w Tresurze porządkowej, odpowiednio kierowany w polu i w lesie, na polowaniu bardzo szybko pojmie o co chodzi; ma przecież niezawodne instynkty przekazywane genetycznie od wieków przez przodków.
  Należy zdać sobie sprawę, że pies nieposłuszny, źle wyszkolony w apelu, nie tylko nie pomaga, ale zdecydowanie przeszkadza w polowaniu.
  Z powyższych rozważań wynika, że warunkiem przystąpienia do szkolenia psa jest dokładne poznanie jego psychiki. Dopiero wówczas będziemy mieli duże szanse poprawnego wyszkolenia psa.
  Pies ma niezawodne zmysły – my inteligencję!

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Sybskrybuj

  Linki

  Panel klienta